Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förrådsbrand spreds till lägenhet Eskilstuna 2013
Författare
Hultman David
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2013-09-03
Brand i förråd inträffade i anslutning till ett flerfamiljshus på XX. Brandens orsak är okänd. Inga personer skadades men viss egendom förstördes. Förrådskonstruktionen var olaglig och gav upphov till brandspridning.