Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i alternativboende Angered Göteborg
Författare
Lundqvist Lars
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2013-02-26
Natten till torsdagen 4 oktober 03.18 inkom ett automatiskt brandlarm till räddningstjänsten. Objektet är ett alternativboende i Angered Storås. Väktare var på plats när larmet startade. Han gjorde ett antal rådiga insatser innan räddningstjänsten anlände som påverkade räddningsinsatsen positivt. Vid ankomst möttes räddningsstyrkan av ett kraftigt brandförlopp i huvudbyggnaden och ett flertal sotiga och oroliga personer på gårdsplanen. Räddningsstyrkan fick göra en mental omstart från att tro att man åkte på ett rutinärende till att möta ett dynamiskt händelseförlopp. Insatsens genomförande uppfattades positivt av de inblandade parterna och resultatet blev att ca 2/3 av byggnaden klarade sig helt intakt.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Lundqvist Lars