Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tillbud med strandvakt vid uppvisningsövning, Ängelholm
Författare
Klauser Jan
Utgivare
Ängelholms Räddningstjänst
Utgivningsår
2010-08-29
Fredagen 2010-06-18 skulle en förevisningsövning äga rum för strandvakterna i Ängelholm. Övningen skulle beskriva den organisation som finns för Ängelholms räddningstjänst i samband med strandlivräddning i händelse av olycka på någon av Ängelholms stränder eller i dess vatten. Genomförandet skulle utgå från det skiftlag som var i tjänst under den aktuella dagen. Förevisningen skulle äga rum nere på stranden vid Hotell/restaurang Klitterhus där även en badbrygga finns placerad.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Klauser Jan