Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Värmeöverföring orsakade brand på industri, Kramfors
Författare
Nyhlén Lars-Göran, Hoff Andreas
Utgivare
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Utgivningsår
2011-11-23
På morgonen den 23/11, vid 04-tiden, kom räddningstjänsten till Mondi utanför Kramfors. Det brann i toppen av en vägg av då okänd anledning. Den 22/11 hade man provkört en ångturbin i den brandutsatta byggnaden. Ett utloppsrör från turbinen mynnar ut vid toppen av den vägg som brann. Temperaturen på ångan har uppmätts till 440 grader. Utloppsröret från turbinen hade dagarna innan försetts med en ljuddämpare som är bredare än det gamla röret som inte hade ljuddämpare. Ljuddämparen ligger efter montaget dikt an mot plåtfasaden. Det är troligt att värmeledning från ljuddämparen till väggen är brandorsak och att ljuddämparen är brandstiftare.