Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Oljeläckage orsakade brand i panncentral, Karlshamn
Författare
Amundsson Christer
Utgivare
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Utgivningsår
2011-12-05
Den 7/6 2011 får räddningstjänsten ett automatiskt brandlarm på en industri i Karlshamns kommun. Vid räddningstjänstens framkomst har personalen släckt primärbranden. Branden hade startat i primärluftförsörjningens anslutning till brännare 2 på panna 4. Personalen hade stängt bränsle- och lufttillförseln till brännaren och vidtagit åtgärder för att begränsa branden till brännaren. Största risken är att oförbränt bränsle i brännaren fortsätter brinna med okontrollerad temperaturstegring, vilket kan få brännaren att rämna. Räddningstjänsten tar över begränsningsarbetet och släcker mindre bränder på utsidan med CO2, därefter bevakas brännaren tills temperaturen sjunker. Ingen människa kom till skada vid branden.