Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Järnkloridutsläpp vid reningsverk Karlshamn 2014
Författare
Amundsson Christer
Utgivare
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Utgivningsår
2014
Vid lossning av järnklorid på reningsverket Mörrum uppstod ett som fel innebar att ett utsläpp av ungefär 5m3 järnklorid till ett utjämningsmagasin. Utsläppet slog ut hela reningsverkets biologi och reningsfunktion. Det fanns också stor risk att djur- och vattenlivet i och vid Mörrumsån hade påverkats om utsläppet nått dit samt att nedströms reningsverket ligger en massafabrik som tar process- och dricksvatten från Mörrumsån.