Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Kartläggning av källarbränder, Göteborg
Författare
Lundqvist Lars
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2012-09-19
Under 2011 har det i samband med källarbränder i flerbostadshus, vid flera tillfällen framkommit synpunkter i våra insatsrapporter angående räddningsinsatsers genomförande och fastighetens brandtekniska skydd. Framförallt gäller det problem med rökspridning till trapphus och lägenheter. Utredningen har genomförts med en variant av händelse- /avvikelseutredning, genom systematisk kartläggning av 2011 års insatser, gällande källarbränder i flerbostadshus. En del olika framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter har identifierats. De mest förekommande fastigheterna är trevåningshus i betong med flera trapphus och gemensam källare. Vid RSG’s framkomst var det relativt rökfritt i aktuella trapphus vid fem av insatserna, i de flesta fall (tio) var trapphuset smittat av rök och i fyra av dessa var det även rökspridning i fler trapphus i fastigheten. Brändernas omfattning har varit varierande vid dessa tillfällen. Brandorsaken i de flesta fall är troligtvis att någon har anlagt brand.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Lundqvist Lars