Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandsäkerhet till sjöss : beräkning av bränder på RO-RO fartyg
Författare
Boman André, Wong Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Denna rapport ger till viss grad en grund till val av lättare material vid fartygstillverkning. Dessutom har stor vikt lagts vid personsäkerhet. För att undersöka utrymningstider har simuleringar gjorts med SIMULEX. Beräkningar har utförts för att få fram resultat gällande temperaturer, strålning och brandgasspridning. Rapporten bygger på tre olika huvudberäkningar med en CFD-modell kallad FDS. • Brand i en hytt med tillhörande korridor • Brand i en mäss belägen inne i restaurangen • Brand ute i restaurangen