Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk Riskvärdering, Sundspälan
Författare
Aguilar Libertad, Boman André, Koskinen Marita, Sundström Olof, Wong Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2005
Detta arbete är en brandteknisk riskvärdering av festlokalen Sundspärlan i Helsingborg. Syftet med rapporten är att analysera brandsäkerheten, primärt med avseende på personskydd, kartlägga brister samt att ge förslag till förbättringar av brandsäkerheten.