Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Kupolen, Borlänge
Författare
Eriksson Jonas, Lindholm Christofer, Mansoori Måns, Palmqvist Erik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Syftet med denna rapport är att se över och utvärdera personsäkerheten i byggnaden vid händelse av brand i Kupolen i Borläne. Undersökningen har begränsats till den del av Kupolen där köpcentrumet ligger. Två butiker har valts ut och två olika scenarier har utförts i vardera butik; ett där sprinklersystemet fungerar och ett där det är ur funktion. Detta för att se om utrymning kan ske innan kritiska förhållanden uppnås. Simuleringarna har skett med hjälp av programmen ARGOS, SIMULEX och DETACT-T2. Simuleringar och beräkningar visade att tillfredsställande utrymning bör kunna ske, vilket ligger till grund för slutsatser som framförs i studien. Det fastställs att det är av största vikt att Kupolen ser till att utrymningsvägar hålls fria. På grund av de begränsningar som den komplicerade geometrin i Kupolen och de beräkningsverktyg som funnits tillgängliga inom kursen utgör, finns viss osäkerhet i resultat och slutsatser.