Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Linden köpcentrum, Norrköping
Författare
Abrahamsson Louise, Ekström Daniel, Kräling Andreas, Åkesson Lisa
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2003
En brandteknisk riskvärdering har genomförts med fokus på personsäkerheten avseende utrymning och de förhållanden som kan uppstå vid brand på Linden köpcentrum i centrala Norrköping. Genom att inventera och värdera olika brandrisker har två troliga brandscenarier antagits som dimensionerande bränder. Dessa brandscenarier innefattar dels en brand i butik belägen på övre plan samt brand i en bil placerad i utställningssyfte på entréplan i hallen mitt emellan sidoentréerna. Brandscenarierna har simulerats med ett flertal olika datormodeller som Fire Dynamics Simulator, FAST/CFAST och ARGOS vilka sedan har validerats med handräkningsmodeller. Dessutom har utrymningssimulering genomförts med datormodellen SIMULEX.