Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Väsby centrum
Författare
Karlsson Jonas, Millbourn Melissa, Nilsson Björn, Willander Sara
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Syftet med rapporten har varit att utvärdera personsäkerheten och detta har genomförts med simuleringar i dataprogrammen CFAST, Detact T2 och Simulex. Simuleringarna är gjorda utefter tre olika scenarier. Två av dessa har antagits efter sammanställning och utvärdering av kriterier som påverkar brandförlopp och utrymning