Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum
Författare
Anbring Angelica, Lindbom Johan, Nilsson Christina, Zetterlund Robin
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Syftet med rapporten är att studera personsäkerheten i händelse av brand på Veddesta Köpcentrum i Järfälla. Rapporten behandlar endast utrymning från köpcentret. Tre dimensionerande brandscenarier som anses vara representativa för hela köpcentret tas fram. Tid till kritiska förhållanden fås genom simuleringar i CFAST och handberäkningar. Denna tid jämförs med utrymningstiden som erhålls i Simulex och referenslitteratur. I dagsläget är det befintliga brandskyddet inte tillräckligt för att säkerställa personsäkerheten på Veddesta Köpcentrum. Åtgärder måste därmed genomföras.