Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Köpstaden, Skara
Författare
Cornelius Dan, Nilsson Martin, Nordström Henrik, Tonegran David
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2005
Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av Köpstaden i Skara. Betoningen på rapporten ligger i att utvärdera personsäkerheten vid brand i byggnaden.