Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Socioekonomiska effekter av större oljepåslag : Förstudie med scenario
Författare
Forsman Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
Räddningsverket har gett SSPA i uppdrag att genomföra en utredning som identifierar och översiktligt kvantifierar de socioekonomiska konsekvenserna av ett större oljepåslag orsakat av en fartygsolycka till sjöss. Räddningsverket har definierat ett specifikt representativt olycksscenario som utgångspunkt för fortsatt analys. Genom att identifiera och översiktligt kvantifiera möjliga socioekonomiska konsekvenser kan förstudien ge underlag till diskussion och framtagning av planerings- och beredskapsunderlag.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FoU Rapport/SRV
Fler titlar av Forsman Björn