Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Konsekvenser av minskat skyddsrumsbyggande
Författare
Ekengren Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2000
Sammanfattning Denna rapport behandlar möjliga minskningar i skyddsrumsbyggandet och vilka konsekvenser detta får för systemets fortsatta förmåga att tillgodose behovet av ett fysiskt skydd för befolkningen. Av redovisningen framgår att den redan genomförda minskningen av produktionen är möjlig att hantera inom systemet, men att det därmed också är väsentligt att betona nödvändigheten i att vidmakthålla och vidareutveckla kunnandet inom området så att förmågan till återtagande förblir trovärdig.
Relaterade titlar
Fler titlar av Ekengren Björn
Ekengren Björn, Jansson Håkan
Bygginfo, Räddningsverket (SRV)
1993-10
122 s : ill