Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inverkan av skägg, skäggstubb och åldersrynkor på skyddsmasktillpassning
Författare
Jönsson P-G
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1980-11-01
Skägg och skäggstubb kan förväntas försämra tillpassningen hos en skyddsmask. I avsikt att undersöka i vilken grad detta sker har tillpassningsläckaget hos åtta olika andningsskydd mätts på 31 manliga försökspersoner. Mätningarna gjordes först på nyrakade försökspersoner och upprepades sedan skägget fått växa i 8, 24, 48 och 96 timmar. Två halvmasker, fyra helmasker och två tryckluftmasker undersöktes. Hos tre av maskerna uppmättes en märkbar försämring av tillpassningen redan efter 8 timmars skäggväxt. Samma åtta andningsskydd tillpassningsprovades också på 20 försökspersoner med helskägg. Ingen av de prvoade andningsskydden gav ett tillfredsställande skydd. Förutom skägg och annan hårväxt kan även rynkig hud ge upphov till försämrad tillpassning. Inverkan av denna faktor på tillpassningen undersöktes genom mätningar på 56 pensionärer. Härvid användes en halvmask och fyra olika helmasker. Tillpassningstätheten var genomgående betydligt sämre än vid provning av motsvarande masker på en yngre testpanel.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Jönsson P-G
Jönsson P
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
1978-11-01
35 s
Holmstedt G, Jönsson R, Magnusson S-E, Pettersson O
Technomic Publishing Co
1988
8 s