Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand efter överspänningar i elinstallationer
Författare
Lundquist Stig
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1992-11-30
Att blixturladdningar kan orsaka brand i byggnader är välbekant. De största enskilda skadorna orsakas av direkta åsknedslag medan i många länder är det sammanlagda skadebeloppet störst vid indirekta blixtinslag. Antalet bränder på grund av båda dessa brandorsaker är sedan lång tid stadigt ökande. Avsikten med denna utredning är att genom studiet av tillgänglig statistik undersöka hur ofta och på vilket sätt brand kan uppstå som en fördröjd effekt av atmosfäriska överspänningar samt rekommendera lämpligt skydd. Vid ett studium av frekvenserna av dessa två typer av bränder har ett klart samband kunnat påvisas. Detta tyder på att atmosfäriska överspänningar orsakade av blixturladdningar leder till bestående skador på elektriska installationer. Skadorna utgörs av dolda isolationsfel som efterhand kan förvärras, såväl av driftspänningen som av senare överspänningar. Så småningom uppstår kortslutning och brand. Som brandstiftare anges då elfel.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Lundquist Stig