Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utdelning av andningsskydd : kommunernas ansvar i fråga om utdelning av andningsskydd
Författare
Wingstedt Tore, Gellerbring Bo
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1997
Regeringen har i regleringsbrevet till Statens Räddningsverk avseende 1997 inom funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst givit verket i uppdrag att utreda hur kommunernas ansvar i fråga om utdelning av andningsskydd skall regleras. Denna rapport tar upp tidigare författningar, nu gällande författningar, planeringsläget beträffande andningsskydd, förslag till åtgärder samt förslag till författningstext.