Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att leka med elden : en bok om barn, eld och brand
Författare
Terjestam Yvonne, Rydén Olof
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Många bränder orsakas, helt i onödan, av barns mer eller mindre oskyldiga lek med eld. Det handlar om oavsiktliga bränder som kan ha sitt ursprung i barns naturliga nyfikenhet och experimentlusta, men också i barnens grundläggande behov av att bli sedda och uppmärksammade. Elden kan vara barnens försök att uttrycka ilska eller sorg. Att leka med elden – en bok om barn, eld och brand ger en översiktlig beskrivning av vilka barn som leker med eld, varför de gör det och vad vi kan göra åt detta. Boken bygger på de forskningsrön som framkommit under ett flerårigt forskningssamarbete mellan Räddningsverket och Institutionen för Psykologi vid Lunds universitet. Boken vänder sig inte bara till räddningstjänsten utan till alla dem som möter barn och därmed har möjlighet att påverka; föräldrar, förskollärare, lärare, fritidsledare och många andra.