"oxid" – Inga exakta träffar. 55 träffar med liknande stavning.

Propenoxid (propylenoxid)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1280
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Propene oxide · Propylene oxide

1,2-Butylenoxid, stabiliserad

Farlighetsnr
339
UN-nr
3022
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: 1,2-Butylene oxide, stabilized

Dietyleter (etyleter)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1155
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Diethyl oxide ether · Ethyl oxide

Divinyleter, stabiliserad

Farlighetsnr
339
UN-nr
1167
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Divinyl oxide inhibited

Epiklorhydrin

Farlighetsnr
63
UN-nr
2023
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: 2-Chloropropylene oxide

Etylenoxid (etenoxid)

Farlighetsnr
263
UN-nr
1040
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Dimethylene oxide · Ethylene oxide

Etylenoxid (etenoxid) med kväve

upp till ett totalt tryck av 1 MPa (10 bar) vid 50 °C

Farlighetsnr
263
UN-nr
1040
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ethylene oxide with nitrogen

Tetrahydrofuran

Farlighetsnr
33
UN-nr
2056
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Cyclotetramethylene oxide

Ättiksyraanhydrid

Farlighetsnr
83
UN-nr
1715
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Acetic oxide · Acetyl oxide

Arseniktrioxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1561
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Arsenous oxide

Diisopropyleter

Farlighetsnr
33
UN-nr
1159
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Diisopropyl oxide

Dikväveoxid

Farlighetsnr
25
UN-nr
1070
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Dinitrogen oxide · Nitrous oxide

Dikväveoxid, kyld, flytande

Farlighetsnr
225
UN-nr
2201
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Dinitrogen oxide, refrigerated liquid · Nitrous oxide refrigerated liquid

Kalciumoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
1910
Klass
8
Fpg
-

Liknande stavning: Calcium oxide

Kaliummonoxid

Farlighetsnr
80
UN-nr
2033
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Potassium oxide

Kvicksilveroxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1641
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Mercury oxide

Natriummonoxid

Farlighetsnr
80
UN-nr
1825
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Sodium oxide

Etylenoxid (etenoxid) och propylenoxid (propenoxid), blandning

med högst 30 % etylenoxid

Farlighetsnr
336
UN-nr
2983
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Ethylene oxide and propylene oxide mixture

Mesityloxid

Farlighetsnr
30
UN-nr
1229
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Mesityl oxide

Tris-(1-aziridinyl)fosfinoxid, lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
2501
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Tris-(1-aziridinyl) phosphine oxide solution

Kväveoxid, komprimerad

Farlighetsnr
265
UN-nr
1660
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Nitric oxide · Nitric oxide, compressed

Butyrsyraanhydrid

Farlighetsnr
80
UN-nr
2739
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Butyryl oxide

Dibutyletrar

Farlighetsnr
30
UN-nr
1149
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Dibutyl oxide

Bariumoxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1884
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Barium oxide

Etylenoxid (etenoxid) och dikloridfluormetan, blandning

med högst 12,5 % etylenoxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
3070
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Dichlorodifluoromethane and ethylene oxide mixture

Etylenoxid (etenoxid) och klortetrafluoretan, blandning

med högst 8,8 % etylenoxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
3297
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ethylene oxide and chlorotetrafluoroethane mixture

Etylenoxid (etenoxid) och pentafluoretan, blandning

med högst 7,9 % etylenoxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
3298
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ethylene oxide and pentafluoroethane mixture

Etylenoxid (etenoxid) och tetrafluoretan, blandning

med högst 5,6 % etylenoxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
3299
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ethylene oxide and tetrafluoroethane mixture

Etylenoxid (etenoxid) och koldioxidblandning

med över 87 % etylenoxid

Farlighetsnr
263
UN-nr
3300
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ethylene oxide and carbon dioxide mixture

Etylenoxid (etenoxid) och koldioxid, blandning

med mer än 9 % dock högst 87 % etylenoxid

Farlighetsnr
239
UN-nr
1041
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Ethylene oxide and carbon dioxide mixture

Järnoxid, förbrukad eller Järnsvamp, förbrukad

från kolgasrening

Farlighetsnr
40
UN-nr
1376
Klass
4.2
Fpg
III

Liknande stavning: Iron oxide, spent

Tris-(1-aziridinyl)fosfinoxid, lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
2501
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Tris-(1-aziridinyl) phosphine oxide solution

Etylenoxid (etenoxid) och koldioxid, blandning

med högst 9 % etylenoxid

Farlighetsnr
20
UN-nr
1952
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Carbon dioxide and ethylene oxide mixture · Ethylene oxide and carbon dioxide mixture

Kvävemonoxid och kvävedioxid, blandning (Kväveoxid och dikvävetetraoxid, blandning)

Farlighetsnr
265
UN-nr
1975
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Nitric oxide and dinitrogen tetroxide mixture (nitric oxide and nitrogen dioxide mixture · Nitric oxide and nitrogen dioxide mixture

Fenbutatennoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Fenbutatin oxide

Aluminiumoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Aluminium oxide

Krom(III)oxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Chromic oxide

Berylliumoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1566)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Beryllium oxide

Trifenylfosfinoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2930)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Triphenylphosphine oxide

Järn(III)oxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Iron oxide

Magnesiumoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Magnesium oxide

Järn(II,III)oxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ferric ferrous oxide · Ferrosoferric oxide · Iron oxide

Wolframoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Tungsten oxide

Blyoxidsulfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Lead oxide sulfate

Dibortrioxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Boron oxide

Järn(II)oxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Iron oxide

Vismut(III)oxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Bismuth oxide

Formaldehyd gas

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1198)
(2209)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Methylene oxide

Bis(tributyltenn)oxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2788)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Stannane, tri-n-butyl, oxide · Tin, bis(tributyl)-, oxide

Zinkoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Zinc oxide

Soman

Nervgas. Omfattas av särskilda hanteringsregler enligt kemvapenkonventionen.

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3278)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 1,2,2-trimethylpropoxyfluoromethylphosphine oxide · Fluoromethylpinacolyloxyphosphine oxide · Methylpinacolyloxyfluorophosphine oxide

Järnhydroxidoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ferric hydroxide oxide · Hydrated ferric oxide · Iron hydroxide oxide

Sarin

Flyktig nervgas. Omfattas av särskilda hanteringsregler enligt kemvapenkonventionen.

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3278)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Methylisopropoxfluorophosphine oxide · O-Isopropyl methylisopropoxfluorophosphine oxide

Koldioxid och dikväveoxid, blandning

UN-NUMRET ANVÄNDS INTE LÄNGRE

Farlighetsnr
-
UN-nr
1015
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Carbon dioxide and nitrous oxide mixture

Blyfosfit

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2989)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Lead oxide phosphonate (Pb3O2(HPO3)), hemihydrate