"ammoniak" – 45 träffar, varav 39 med liknande stavning.

Ammoniak, vattenfri

Farlighetsnr
268
UN-nr
1005
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Ammoniak · Ammoniak, vattenfri · Ammoniak, wasserfrei

Ammoniaklösning

i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 35 % men högst 50 % ammoniak

Farlighetsnr
20
UN-nr
2073
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Ammoniak · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung in Wasser

Ammoniaklösning

i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 50 % ammoniak

Farlighetsnr
268
UN-nr
3318
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Ammoniak · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung

Ammoniaklösning

i vatten, relativ densitet mellan 0,880 och 0,957 vid 15 °C, med över 10 % men högst 35 % ammoniak

Farlighetsnr
80
UN-nr
2672
Klass
8
Fpg
III

Sökträff: Ammoniak · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung · Kaustisches ammoniak

Ammoniaklösning

vattenlösning, mindre än 10 %

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Ammoniak · Ammoniaklösning · Ammoniaklösung · Kaustisches ammoniak

Gödselmedel, lösning

med fri ammoniak

Farlighetsnr
-
UN-nr
1043
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Gödselmedel, lösning, med fri ammoniak

Ammoniumarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1546
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium arsenate

Ammoniumdikromat

Farlighetsnr
50
UN-nr
1439
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium dichromate

Ammoniummetavanadat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2859
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium metavanadate

Ammoniumnitrat

Farlighetsnr
1.1D
UN-nr
0222
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium nitrate

Ammoniumperklorat

Farlighetsnr
1.1D
UN-nr
0402
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium perchlorate

Ammoniumperklorat

Farlighetsnr
50
UN-nr
1442
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium perchlorate

Ammoniumpikrat

torr eller fuktad med mindre än 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
1.1D
UN-nr
0004
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium picrate

Ammoniumpikrat, fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1310
Klass
4.1
Fpg
I

Liknande stavning: Ammonium picrate, wetted

Ammoniumpolyvanadat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2861
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium polyvanadate

Ammoniumvätedifluorid, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
1727
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium acid fluoride · Ammonium hydrogendifluoride, solid

Ammoniumvätedifluoridlösning

Farlighetsnr
86
UN-nr
2817
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium difluoride · Ammonium hydrogendifluoride solution

Ammoniumvätesulfat (ammoniumbisulfat)

Farlighetsnr
80
UN-nr
2506
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Acid ammonium sulfate · Ammonium bisulphate · Ammonium hydrogen sulphate

Kvicksilver(II)ammoniumklorid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1630
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Mercury ammonium chloride

Zinkammoniumnitrit

Farlighetsnr
50
UN-nr
1512
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Zinc ammonium nitrite

Ammoniumpolysulfidlösning

Farlighetsnr
86
UN-nr
2818
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium polysulphide solution

Ammoniumsulfidlösning

Farlighetsnr
836
UN-nr
2683
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium bisulfide, solution · Ammonium sulphide solution

Ammoniumdinitro-o-kresolatlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3424
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium dinitro-o-cresolate solution

Ammoniumnitrat, flytande

(het koncentrerad lösning)

Farlighetsnr
59
UN-nr
2426
Klass
5.1
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium nitrate liquid

Ammoniakacetaldehyd

Farlighetsnr
90
UN-nr
1841
Klass
9
Fpg
III

Liknande stavning: Acetaldehyde ammonia

Ammoniumpersulfat

Farlighetsnr
50
UN-nr
1444
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Ammonium persulphate

Natriumammoniumvanadat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2863
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Sodium ammonium vanadate

Ammoniumkiselfluorid

Farlighetsnr
60
UN-nr
2854
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Ammonium fluorosilicate

Ammoniumnitrathaltigt gödselmedel eller Ammoniumnitratbaserade gödselmedel

Farlighetsnr
-
UN-nr
2071
Klass
9
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium nitrate based fertilizer

Ammoniumnitrat

med högst 0,2 % brännbara ämnen, inklusive alla ingående organiska ämnen beräknade som kol, med uteslutande av varje annat tillsatt ämne

Farlighetsnr
50
UN-nr
1942
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Ammonium nitrate

Ammoniumfluorid

Farlighetsnr
60
UN-nr
2505
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Acid ammonium fluoride · Ammonium fluoride

Ammoniumpolysulfidlösning

Farlighetsnr
86
UN-nr
2818
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Ammonium polysulphide solution

Ammoniumvätedifluoridlösning

Farlighetsnr
86
UN-nr
2817
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Ammonium difluoride · Ammonium hydrogendifluoride

Ammoniumdinitro-o-kresolatlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3424
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Ammonium dinitro-o-cresolate solution

Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

flytande, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen

Farlighetsnr
50
UN-nr
3375
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium nitrate, emulsion · Ammonium nitrate, gel · Ammonium nitrate, suspension

Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel

fast, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen

Farlighetsnr
50
UN-nr
3375
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammonium nitrate, emulsion · Ammonium nitrate, gel · Ammonium nitrate, suspension

Ammoniumnitrathaltigt gödselmedel eller Ammoniumnitratbaserade gödselmedel

Farlighetsnr
50
UN-nr
2067
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Ammonium nitrate based fertilizer

Ammoniumsulfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium sulfate

Ammoniumvätekarbonat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium bicarbonate

Ammoniumbromid

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium bromide

Ammoniumacetat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetic acid, ammonium salt · Ammonium acetate

Ammoniumbisulfat

vätesulfat, vattenlösning

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2837)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium bisulphate aqueous solution

Diammoniumtiosulfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium hyposulfite · Ammonium thiosulfate

Polyfosforsyror, ammoniumsalter

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Polyphosphoric acids, ammonium salts

Ammoniumvätefosfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ammonium hydrogen phosphate