"Cyanid" – 47 träffar, varav 44 med liknande stavning.

Cyanidlösning, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1935
Klass
6.1
Fpg
I

Sökträff: Cyanid Lösung n.a.g. · Cyanidlösning, n.o.s.

Cyanidlösning, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1935
Klass
6.1
Fpg
II

Sökträff: Cyanid Lösung n.a.g. · Cyanidlösning, n.o.s.

Cyanidlösning, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1935
Klass
6.1
Fpg
III

Sökträff: Cyanid Lösung n.a.g. · Cyanidlösning, n.o.s.

Akrylnitril, stabiliserad

Farlighetsnr
336
UN-nr
1093
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Vinyl cyanide inhibited

Kloracetonitril

Farlighetsnr
663
UN-nr
2668
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Chloromethyl cyanide

Acetonitril

(metylcyanid)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1648
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Methyl cyanide

Bariumcyanid

Farlighetsnr
66
UN-nr
1565
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Barium cyanide

Bensonitril

Farlighetsnr
60
UN-nr
2224
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Phenyl cyanide

Butyronitril

Farlighetsnr
336
UN-nr
2411
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Propyl cyanide

Cyanbromid

Farlighetsnr
668
UN-nr
1889
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Bromine cyanide

Isobutyronitril

Farlighetsnr
336
UN-nr
2284
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Isopropyl cyanide

Kalciumcyanid

Farlighetsnr
66
UN-nr
1575
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Calcium cyanide

Kaliumcyanid, fast

Farlighetsnr
66
UN-nr
1680
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Potassium cyanide, solid

Malonitril

Farlighetsnr
60
UN-nr
2647
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Methylene cyanide

Natriumcyanid, fast

Farlighetsnr
66
UN-nr
1689
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Sodium cyanide, solid

Natriumkopparcyanid (Natriumkoppar(I)cyanid), fast

Farlighetsnr
66
UN-nr
2316
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Sodium copper cyanide, solid

Propionitril

Farlighetsnr
336
UN-nr
2404
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Ethyl cyanide

Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material

Farlighetsnr
663
UN-nr
1614
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Hydrogen cyanide anhydrous stabilized · Hydrogen cyanide, stabilized

Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

med mindre än 3 % vatten

Farlighetsnr
663
UN-nr
1051
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Hydrogen cyanide anhydrous stabilized · Hydrogen cyanide, stabilized

Zinkcyanid

Farlighetsnr
66
UN-nr
1713
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Zinc cyanide

Vätecyanid (cyanväte, cyanvätesyra), vattenlösning

med högst 20 % vätecyanid

Farlighetsnr
663
UN-nr
1613
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Hydrogen cyanide, aqueous solution

Blycyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1620
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Lead cyanide

Kvicksilver(II)kaliumcyanid

Farlighetsnr
66
UN-nr
1626
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Mercuric potassium cyanide · Mercury potassium cyanide

Natriumkopparcyanid (Natriumkoppar(I)cyanid), lösning

Farlighetsnr
66
UN-nr
2317
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Sodium copper cyanide solution

Kaliumkopparcyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1679
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Potassium copper cyanide

Kopparcyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1587
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Copper cyanide · Cupric cyanide

Silvercyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1684
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Silver cyanide

Kvicksilvercyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1636
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Mercuric cyanide · Mercury cyanide

Nickelcyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1653
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nickel cyanide

Kaliumcyanidlösning

Farlighetsnr
66
UN-nr
3413
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Potassium cyanide solution

Kaliumcyanidlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3413
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Potassium cyanide solution

Natriumcyanidlösning

Farlighetsnr
66
UN-nr
3414
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Sodium cyanide solution

Natriumcyanidlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3414
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Sodium cyanide solution

Cyanklorid, stabiliserad

Farlighetsnr
268
UN-nr
1589
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Chlorine cyanide

Adiponitril

Farlighetsnr
60
UN-nr
2205
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Tetramethylene cyanide

Cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1588
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Cyanide, anorganisch, fest, n.a.g.

Vätecyanid (cyanväte), lösning i alkohol

med högst 45 % ren syra (HCN)

Farlighetsnr
663
UN-nr
3294
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Hydrogen cyanide solution in alcohol · Solutions of hydrogen cyanide

Fenylacetonitril, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
2470
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Benzyl cyanide

Cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1588
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Cyanide, anorganisch, fest, n.a.g.

Kaliumcyanidlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3413
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Potassium cyanide solution

Natriumcyanidlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3414
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Sodium cyanide solution

Cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1588
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Cyanide, anorganisch, fest, n.a.g.

Tabun

Nervgas. Omfattas av särskilda hanteringsregler enligt kemvapenkonventionen.

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3278)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Dimethylamidoethoxyphosphoryl cyanide

Bensoylcyanid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2811)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Benzoyl cyanide

Kvicksilverkaliumcyanidlösningar

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1935)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Cyrcuric potassium cyanide

Nickelcyanidlösning

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1935)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Nickel cyanide solution

Kadmiumcyanid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2570)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Cadmium compound Cadmium cyanide