Skopan ett flygplan för skogsbrandsläckning och kustbevakning : Analys av skogsbränder
Titel:
Skopan ett flygplan för skogsbrandsläckning och kustbevakning : Analys av skogsbränder
Författare:
Lundström Sören
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1996
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
47 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-88890-58-9
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Rapport Räddningstjänstavdelningen
Serie nr:
R53-165/96
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer / Skog
Nyckelord:
Hyllplacering:
Ps*ce
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: