Utredning av översvämning Dalarna augusti 2021 enligt förordning om översvämningsrisker
Titel:
Utredning av översvämning Dalarna augusti 2021 enligt förordning om översvämningsrisker
Författare:
Ljunglund Eva-Karin
Utgivare:
Länsstyrelsen W-län
Utgivningsår:
2022
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
44 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1654-7691
Serie:
Utredning av översvämningar
Serie nr:
2022:02
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor / Översvämningar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Översvämningar ; Klimatförändringar ; Olycksundersökningar ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: