Utredning av översvämningarna i Kronobergs län 2020 : Slutrapport
Titel:
Utredning av översvämningarna i Kronobergs län 2020 : Slutrapport
Författare:
Utgivare:
Länsstyrelsen G-län
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
32 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utredning av översvämningar
Serie nr:
Dnr nummer: 1227-2020-41
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor / Översvämningar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Översvämningar ; Klimatförändringar ; Olycksundersökningar ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: