Brand i container : trolig självantändning, Ragn Sells, Sävelund
Titel:
Brand i container : trolig självantändning, Ragn Sells, Sävelund
Författare:
Järnström Kent
Utgivare:
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Utgivningsår:
20070422
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
4 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: