Utbyte av sandfilter för skyddsrum
Titel:
Utbyte av sandfilter för skyddsrum
Författare:
Dahlin A
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
19890401
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
23 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
B54-102/89
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Befolkningsskydd / Skyddsrum
Nyckelord:
Skyddsrum ; Ventilation
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: