Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire Tests in a Blasted Rock Tunnel = Brandförsök i tunnel
Författare
Ingason Haukur, Nireus Kjell, Werling Per
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1997-11
Sammanfattning Brandförsök har genomförts i en utsprängd bergtunnel med en tvärsnittsarea på 9 m2. Tunnelns mått var 3 m bred, 3 m hög och 100 m lång. Bränderna var placerade på två olika platser i tunneln. Tunneln var naturligt ventilerad genom ett 13 m högt schakt. Schaktet var placerat i ena änden av tunneln. Tester med varierande ventilation och brandstorlek genomfördes. Bränslet var heptan, fotogen, metanol samt träribbor. Målet var att undersöka inverkan av ventilationen på brandeffekten samt korrelationen mellan optisk densitet och gaskoncentrationen på olika ställen i tunneln. Omfattande mängd data finns för framtida jämförelser med CFD (Computational Fluid Dynamics) modeller.