Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Typhus Arbetsplatsbebyggelse : Byggnadstyp, indelning och förekomst
Författare
Evang A, Dellgar U, Wänglund C
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1993-10
Målsättningen med rapporten är att ge ett statistiskt underbyggt underlag för studier och utbildning i vapenverkan inom totalförsvaret. Vid uttagning av inventeringsområden har hänsyn tagits till ortens utsatthet samt målsättningen för skyddsrumsbyggandet. Åtta tätorter i fyra regioner med skilda karaktärer valdes. Totalt har 475 byggnader inventerats med över 600 näringsområden representerade. Den preliminära typhuskatalogen, som föreslagits i FOA Rapport C2095-2.6, Typhus, har kompletterats med 6 nya typhusexempel. Två av dessa avser byggnadsform och kombinerade tekniska egenskaper, medan fyra avser konstruktionsprinciper. Rapporten avslutas med en beskrivning av inventeringsarbetet och exempel på svårbedömda egenskaper vid klassificering av byggnader.