Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Krigets krav : En samlad bedömning av förmågan inom totalförsvaret
Utgivare
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Detta är Försvarsmakten och MSB:s redovisning av regeringsuppdraget att genomföra en samlad bedömning av förmågan inom totalförsvaret (Fö2020/01269 (delvis), Fö2021/01328). Huvuddokumentet innehåller en sammanfattning av uppdraget, beskrivning av analysens genomförande, samt slutsatser på en övergripande nivå. Detta huvuddokument kompletteras genom en säkerhetsskyddsklassificerad bilaga, samt sju säkerhetsskyddsklassificerade underbilagor.