Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handlingskraft : handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025
Utgivare
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
I samband med totalförsvarsbeslutet i december 2020 fick Försvarsmakten och MSB i uppdrag av regeringen att i samverkan med bevakningsansvariga myndigheter fortsätta arbetet med att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025. Uppdraget har nu redovisats till regeringen i form av den här rapporten.