Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En funktion för rymdsäkerhet : ökad motståndskraft inom totalförsvaret
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
En funktion för rymdsäkerhet finns sedan halvårsskiftet 2023 vid MSB. Syftet med funktionen är att verka för ökad rymdrelaterad motståndskraft hos civila verksamheter inom totalförsvaret.