Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effects of Ventilation on Heat Release Rate of Pool Fires in a Model Tunnel
Författare
Ingason Haukur
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1995
Effekten av ventilationen på värmeutvecklingsberäkningar vid vätskebränder i en modelltunnel undersöktes. De bränslen som användes var heptan, metanol och xylen. Lufttillförseln till brandkällan bestod av naturlig och konstlad ventilation. Lufttillflödet från den naturliga ventilationen varierades beroende på variation i inloppet i slutet av tunneln. Den konstgjorda ventilationen åstadkoms av en fläkt. Värmeutvecklingsberäkningen i direkt proportionell till förbränningshastigheten.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Ingason Haukur