Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandgasventilation : en studie av befintliga metoder samt utveckling av handberäkningsuttryck för beräkning av öppningars storlek
Författare
Steijner Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
Denna rapport ger en översikt av de beräkningshjälpmedel som är vanliga vid dimensionering av brandgasventilation i byggnader i dagsläget samt ger förslag på ytterligare en beräkningsmetod som är tänkt som ett komplement till redan befintliga metoder.  Arbetet bygger i huvudsak på litteraturstudier och teoretiska beräkningar. Med hjälp av datorsimuleringar har brandgaslagrets höjd studerats i förhållande till brandens tillväxthastighet, ventilationsöppningars storlek och lokalens geometri. Utifrån dessa resultat har sedan ett handberäkningsuttryck tagits fram för bestämning av ventilationsöppningars storlek.