Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Det civila försvarets ”tröskeleffekt”: Säkerhetspolitiska dimensioner av befolkningsskyddet
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Under 2022–2023 genomförde Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ett antal resor och intervjuer med forskare och representanter från Norge, Danmark och Finland i syfte att få en bättre bild av vad Natomedlemskapet kan innebära för svenskt civilt försvar på lång sikt.