Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Totalförsvaret - hela Sverige tillsammans : engelsk version
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det risker och hot mot vår säkerhet och självständighet. Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. Information på engelska.