Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand Surahammar 2023
Författare
Ingvarsson Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Mälardalen
Utgivningsår
2024-02-12
Brand i villa. Personen aktiverade trygghetslarmet men larmcentralen kunde endast höra sprakande ljud. Ungefär samtidigt larmade grannar 112 om branden. Räddningstjänsten påbörjade livräddning genom rökdykning vilket fick avbrytas då tak och väggar började ramla ner, Rapporten analyserar brandskyddet för riskutsatta personer och har åtgärdsförslag både på lokal och nationell nivå.