Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ekonomiskt försvar: Vad och varför
Författare
Ingemarsdotter Jenny
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2024
Sverige behöver ett robust ekonomiskt försvar. Det slog Försvarsberedningen fast i december 2023 i sin rapport Kraftsamling. Samma höst, i augusti, hade en statlig utredning presenterat en 616 sidor lång text om svensk försörjningsberedskap. Bara ett par månader innan dess, vid midsommar, hade den Europeiska kommissionen publicerat ett meddelande som listade ett antal mer eller mindre skrämmande hot mot hela unionens försörjningstrygghet. Dokumentet presenterade en ny europeisk strategi på temat ekonomisk säkerhet. År 2023 var därmed året när försörjningsfrågorna på allvar seglade upp till toppen av den politiska agendan, både i Sverige och i EU. Men hur relaterar egentligen de tre begreppen ekonomiskt försvar, försörjningsberedskap och ekonomisk säkerhet till varandra? Vilka är hoten som ska bemötas och vilka är vägvalen för svensk beredskapsutveckling?
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOI MEMO
Fler titlar av Ingemarsdotter Jenny