Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning - Samverkan i samband med branden på Stena Scandica : Med fokus på kommunala räddningstjänstens ledning
Författare
Hansson Thomas, Andersson Mattias
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Branden på passagerarfartyget Stena Scandica och efterföljande händelseutveckling på Östersjön 2022 kom att beröra flera myndigheter och olika delar av samhällets räddningsresurser. MSB:s utredning visar på stort behov av tidig samverkan och proaktivitet mellan aktörer. Eftersom MSB arbetar med utveckling av ledning och samverkan för kommunal och statlig räddningstjänst bedömdes det värdefullt att ta tillvara på erfarenheter från händelsen genom en olycksutredning. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag som kan användas för utveckling av ledning och samverkan vid flera samtidigt pågående räddningsinsatser vid en händelse i statlig och kommunal räddningstjänst.