Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i kabelkontakt i solcellsanläggning Lidköping 2023
Författare
Mattsson Erik
Utgivare
Räddningstjänsten Skaraborg
Utgivningsår
2023-12-13
Brand i skarvad likströmskabel tillhörande en solcellsanläggning. Likströmskablar hade skarvats i skyddsrör av plast mellan solpaneler och växelriktare. Orsaken till branden var att ljusbågar hade uppstått i kontakten och antänt brännbart material. Växelriktaren i anläggningen hade varnat om ljusbågsdetektion ca 4 månader innan branden men vid undersökning saknades information om att det fanns en skarv på kabeln och inget fel hittades. Diskussion om växelriktare, likströmskablage, skarvar, uppmärkning och rutiner för att göra anläggningen strömlös.