Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i elkontakt på museum Stockholm 2023
Författare
From Anders, Bergh Anders
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2023-10-25
Brand i elkontakt. Branden uppstod i en kontakt som inte var helt ihopsatt vilket orsakade glappkontakt. Branden inträffade intill ett draperi men då det var flamskyddsbehandlat tyg blev det ingen brandspridning. Det organisatoriska brandskyddet fungerade som planerat. Förslag om löpande kontroller av elutrustning.