Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av 160 års brandväder i Sverige: Skogsbrandsrisken sedan 1860 för nio lokaler
Författare
Sjöström Johan
Utgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Research Institutes of Sweden (RISE)
Utgivningsår
2024
Rapporten beskriver framställning och analys av nio tidsserier över skogsbrandsrisk beräknas från observerad väderdata mellan 1860 och 2020. Alla lokaler utom Jokkmokk uppvisar ökad brandrisk, främst på grund av torrare finbränsle. Ökningen motverkas av ökad nederbördsmängd. Den väderparameter vars förändring har störst påverkan på trenden är den relativa luftfuktigheten.
Relaterade titlar
Fler titlar av Sjöström Johan