Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Systematisk diskrepans av skogsbrandrisk baserat på tidsupplösning - Uppskattning av effekter samt förslag till korrigering
Författare
Sjöström, Johan
Utgivare
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sveriges Lantbruksuniversitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Research Institutes of Sweden (RISE)
Utgivningsår
2021
I Sverige används den kanadensiska modellen för skogsbrandsrisk (eng. fire danger) som beräknar hur stor risken för skogsbrand är enbart baserat på aktuellt och historiskt väder, alltså utan att beakta vegetation eller mänsklig aktivitet. Under våren 2021 uppdaterades brandrisksystemet, som i dagligt tal kallas FWI-systemet (Fire Weather Index). Kort därefter kom det rapporter från användare av systemet (från skogsnäringen och från räddningstjänst) att de två modellerna gav olika värden och att det var svårt att förstå hur de olika värdena skulle tolkas. En grupp tillsattes under ledning av MSB för att diskutera problemet. Läsaren av rapporten förväntas vara införstådd med det kanadensiska brandrisksystemet CFFWIS (Canadian Forest Fire Weather Information System) och termer såsom FFMC (Fine Fuel Moisture Code) och FWI (Fire Weather Index).
Relaterade titlar
Fler titlar av Sjöström, Johan