Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Termisk påverkan från läckande gasolledningar
Författare
Hallberg Emil, Sjöström Johan, Kahl Fredrik
Utgivare
Research Institutes of Sweden (RISE)
Utgivningsår
2019
Värmestrålning från brinnande läckor från slangar och rör med gasol (Liquefied Petroleum Gas - LPG) mäts i tre olika scenarier för att ta fram underlag för säkerhetsavstånd vid tankning från tankbil till cistern. De tre scenariona delas in i stort och litet läckage från rör samt läckage ifrån en textilarmerad gummislang. Ett scenario med stationära förhållanden testas för alla tre fallen samt ett scenario där nödstopp aktiveras efter en minut för det stora läckaget och den textilarmerade gummislangen. Värmeflödet mäts både med vattenkyld värmeflödesmätare samt med plattermoelement. Mätningar görs i läckagets riktning, och vinkelrätt mot läckaget på avstånd framtagna för att fånga värmeflöden på 12.5 kW/m². Mätningar görs i höjd med, samt en meter ovanför läckaget. Utöver värmeflöden så används värmekamera och bildhantering för att beräkna flammornas längd och höjd.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie RISE Rapport
Fler titlar av Hallberg Emil, Sjöström Johan, Kahl Fredrik