Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Teknik vid olyckor med farliga ämnen
Författare
Källström Hans, Jebens Conny
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
Boken ”Teknik vid olyckor med farliga ämnen” lyfter fram teknik och metoder och ger förslag på tekniska lösningar när det gäller att ta hand om farliga ämnen vid en olycka. De beskrivna metoderna handlar dock om tänkbara åtgärder. I en verklig situation behöver räddningspersonalen göra en noggrann riskbedömning och dessutom improvisera för att resultatet ska bli bra. Man kan också behöva kalla in experter utifrån, eftersom det ofta krävs specialkunskaper om till exempel det farliga ämnet.