Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen
Författare
Larsson Niklas, Ohlén Gunnar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen syftar till att ge läsaren fakta om olika explosiv ämnen och därmed öka förståelsen för den teknik och taktik som lämpar sig bäst för denna typ av olyckor. Boken belyser alltifrån juridiska aspekter, transport och hantering, beslutsstöd samt risker och riskinventering. Den ger ett handlingsmönster för hur man skall hantera en situation där explosiva ämnen ingår, byggt på nya rön och tidigare erfarenheter. Boken vänder sig framför allt till operativ personal i utryckningstjänst men kan även användas i andra sammanhang.