Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Återantändning vid brand i gasdriven personbil Varberg 2023
Författare
Mårebeck Ulrika
Utgivare
Räddningstjänsten Väst
Utgivningsår
2023
Gasdriven personbil som var övertänd då räddningstjänsten anlände. Beslut togs att stänga av hela motorvägen direkt. Branden släcktes men efter drygt 20 minuter började det brinna igen i gasflaskorna. Efter andra branden bedömdes gastankarna vara tomma. Slutsatser om risker, skyddsutrustning, orsaker till den andra branden, bedömning av gastankar och avslut av räddningsinsats.