Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid explosion i cistern med melass Falkenberg 2023
Författare
Mårebeck Ulrika
Utgivare
Räddningstjänsten Väst
Utgivningsår
0
Brand och explosion i cistern med melass. Samma cistern och melass hade brunnit och exploderat vid tidigare tillfällen. Orsaken är inte klarlagd men någon form av kemisk reaktion med värmestegring hade inträffat i melassen. Utredningen fokuserar på taktik och metod för att hantera branden och kunna kontrollera förloppet. Det saknades kontinuerlig tillgång till drönare (UAS) under insatsen.