Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i container för batterienergilagring Göteborg 2023
Författare
Kallin Göran, Lindahl Carl-Fredrik
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2023-10-10
Brand i energilager med litiumjonbatterier i container under installation. Containern stod inne i byggnaden då det började ryka från den. Personal upptäckte rökutvecklingen och kunde med hjälp av en truck få ut den ur byggnaden. När räddningstjänsten kom fram var det en pågående termisk rusning med ljus rökutveckling. De stängde dörrarna på containern. Skärsläckare användes för att kyla gaserna och batterierna inne i containern och då inträffade en explosion som slog upp dörrarna och skadade containern. Efter explosionen blev det tilltagande brand och inriktningen ändrades till att skydda angränsande byggnader. Dagen efter uppstår ny rökutveckling från batterierna och då sänks de ned i en vattenfylld container. Förberedd sprinkleranordning i containern för kylning av batterierna användes inte. Utredningen analyserar släckteknik, risker för räddningspersonalen samt eventuell miljöpåverkan av släckvattnet.